Obchodní podmínky podnikatele

 

Na italské farmě,
se sídlem Hrbov, 38411 Lhenice,

pro prodej věcí prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.e-farmarsketrhy.cz/farmy/na-italske-farme
(dále jen OP)

 

I. Základní ustanovení

 

1. Tyto OP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je podnikající fyzická osoba Vladlena Císařová, se sídlem Hrbov, 38411 Lhenice, , jako Prodávající a na straně druhé je Kupující, přičemž Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel. Věci, jež jsou předmětem této smlouvy jsou pro účely této smlouvy označovány také jako zboží.

 

2. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikající fyzickou osobou Vladlena Císařová (dále jen Prodávající).

 

3. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.